OM

ER DER SAMMENHÆNG

mellem det du siger, og det du gør?

HVORFOR MOVE2ACTION ?

Kollaborativ

 

Fælles videnskonstruktion

 

Stigende kompleksitet og hastig-hed i udviklingen bør ikke tilgås for snævert. Med en kollaborativ tilgang handler det om at sam-arbejde samt udføre og skabe resultater sammen.

 

Understøtte fokus på succes, hvor fokus er på et fælleskab, og funderet på samarbejde og kompromis.

 

Kombinerer analytisk tilgang med intuitiv forståelse. Balancerer teori følsomt i forhold til mennesker og bevarer dynamikken..

 

Løser udfordringer og lader dem forblive løst gennem forankring i organisationen

Udfordre

 

Dine synspunkter

 

Sidder du, som så mange andre, med et brændende ønske om, at skabe et overblik over, hvor det ville være optimalt at sætte ind for at frigive et uforløst potentiale?

 

Din strategi er perfekt, mange timer er lagt i den. Strategien er dokumenteret og tilrettelagt, men udebliver resultaterne?

 

Med mange års erhvervserfaring fra centrale roller i nationale som internationale stillinger og projekter kender jeg til lignende udfordringer og ved, hvad der kræves for, at sikre en effektiv drift og dermed styrke konkurrencekraften.

 

Dine synspunkter er "dine" - hvem har udfordret dine synpunkter?.

HVORFOR MOVE2ACTION

 

Vi leverer en troværdig langsigtet performance,

der frigiver det fulde potentiale i organisationer

og flytter mennesker mod bedre resultater

 

 

#HENNINGKROG

Henning Krog

 

Ejer / CEO

 

Omsætter effektivt strategi til handling i samspillet og balance mellem men-nesker, end2end processer og teknologi.

 

Mere end 30 års ledelseserfaring fra nationale som internationale virksomheder med dokumenterede resultater. Behersker rammerne og grundlaget for en effektiv implementering af strategi, fokusområder og forankring af indsatser gennem involvering.

Begår sig fra strategisk til op-erationelt niveau, på tværs af virk-somhedens forretningsprocesser.

 

CEO - MOVE2ACTION

Founder - KraftWerk

Tilgang

 

Med dig - ikke for dig

 

Ingen kender virksomheden bedre end dem færdes i den hver eneste dag.

 

Derfor er en vigtig del af forandringsprocessen og bevægelserne mod bedre resultater, at vi gør det sam-men. Det er vigtigt at forandringer sker med respekt for virksomhedens vigtigste råstof - kulturen og medarbejderne. Derfor er ud-gangspunktet for en agil og autentisk tilgang til opgaverne ikke at forfølge og effektuere en specifik teori eller model.

 

Vi plukker i den brede erfarings-database og store værktøjskasse, og sammensætter det der giver mening for netop dig og din problemstilling!

Ring +45 20 583 596

Leadership, change and transformation

Driving strategy into high performance

Delivering value and business results