INTERIM

EXECUTIVE & INTERIM

Er netop din mulighed

GAP & INTERIM

Henning Krog

Ejer / CEO

 

 

Mere end 30 års solid ledelses- erfaring fra nationale som inter-nationale virksomheder og doku- menterede resultater.

Strategisk og kommerciel stærk profil, der behersker og brænder for at drive og videreudvikle hele værdikæden.

Begår sig fra strategisk til opera-tionelt niveau, på tværs af virk-somhedens forretningsprocesser.

Skaber resultater gennem involverende, autentisk og værdibaseret stil med fokus på fakta.

CEO - MOVE2ACTION

Founder - KraftWerk

Hvorfor Interim

Hvad kan det gøre for dig?

 

 

Interim ledelse er din mulighed for at få tilført kompetencer i en periode og anvendes, når du midlertidigt mangler ressourcer eller erfaring til at lukke et GAP. Samtidig hænder det, at virksomheden grundet opsigelse eller sygdom pludselig står uden en central ledende medarbejdere. Det kan også være tilfældet, hvor overtagelse og forankring af en virksomhed medfører mangel på ledelseskapacitet.

Interim ledelse og ledere er ofte mere effektive

En Interim leder er ofte mere objektiv og resultatorienteret, og sjældent bundet af interne sociale relationer, hierarki og fri for den følelsesmæssig tilknytning. Effektuerer den optimale løsning på professionel vis, samt sikrer forankring i organisationen, som en aktiv del af holdet.

Interim ledelse kan beskrives som en midlertidig tilførsel af unikke kompetencer, der skal bruges til analyse af udfordringen, udfærdige den optimale løsningsmodel og sikre effektiv implementering og forankring. Interim lederen er en uvurderlig sparringspartner.

Derfor Interim

Giver muligheden for at få tilført nye relevante kompetencer, når der er behov for det.

At virksomhedens personaleomkostninger kan konverteres til drifts- eller projektomkostninger.

Interim ledelse som et godt alternativ til traditionel ansættelse.

 

DERFOR INTERIM MED MOVE2ACTION

 

"IT IS NOT THE STRONGEST SPECIES THAT SURVIVE, NOR THE MOST INTELLIGENT... BUT THE ONES MOST RESPONSIVE TO CHANGE"

 

CHARLES DARWIN

UDEBLIVER

RESULTATERNE

Har du behov for effektiv hjælp?

Ring +45 20 583 596

Leadership, change and transformation

Driving strategy into high performance

Delivering value and business results