OM

ER DER SAMMENHÆNG

mellem det du siger, og det du gør?

HVORFOR MOVE2ACTION?

Henning Krog


Ejer / CEO


Omsætter effektivt strategi til handling i samspillet og balance mellem mennesker, end2end processer og teknologi.


Mere end 35 års ledelseserfaring fra nationale som internationale virksomheder med dokumenterede resultater. Behersker rammerne og grundlaget for en effektiv implementering af strategi, fokusområder og forankring af indsatser gennem involvering.

Begår sig fra strategisk til operationelt niveau, på tværs af virksomhedens forretningsprocesser.


CEO - MOVE2ACTION

Founder - KraftWerk

 

Kollaborativ


Fælles videnskonstruktion 


Stigende kompleksitet og hastighed i udviklingen bør ikke tilgås for snævert. Med en kollaborativ tilgang handler det om at samarbejde samt udføre og skabe resultater sammen.


Understøtte fokus på succes, hvor fokus er på et fælleskab, og funderet på samarbejde og kompromis.


Kombinerer analytisk tilgang med intuitiv forståelse. Balancerer teori følsomt i forhold til mennesker og bevarer dynamikken.


Løser udfordringer og lader dem forblive løst gennem forankring i organisationen

Udfordre


Dine synspunkter


Sidder du, som så mange andre, med et brændende ønske om, at skabe et overblik over, hvor det ville være optimalt at sætte ind for at frigive et uforløst potentiale?


Din strategi er perfekt, mange timer er lagt i den. Strategien er dokumenteret og tilrettelagt, men udebliver resultaterne?


Med mange års erhvervs-erfaring fra centrale roller i nationale som internationale stillinger og projekter kender jeg til lignende udfordringer og ved, hvad der kræves for, at sikre en effektiv drift og dermed styrke konkurrencekraften.


Dine synspunkter er "dine", hvem har udfordret dine synpunkter?

Tilgang


Med dig - ikke for dig


Ingen kender virksomheden bedre end dem færdes i den hver eneste dag.


Derfor er en vigtig del af forandringsprocessen og bevægelserne mod bedre resultater, at vi gør det sammen. Det er vigtigt at forandringer sker med respekt for virksomhedens vigtigste råstof, kulturen og medarbejderne. Derfor er udgangspunktet for en agil og autentisk tilgang til opgaverne ikke at forfølge og effektuere en specifik teori eller model.


Vi plukker i den brede erfaringsdatabase og store værktøjskasse, og sammensætter det der giver mening for netop dig og din problemstilling!


Jeg leverer en troværdig langsigtet performance,

der frigiver det fulde potentiale i organisationer

og flytter mennesker mod bedre resultater


Henning Krog