YDELSER

UDEBLIVER RESULTATERNE?

Sparring

Second opinion


Hvorfor bør du overveje Advisory, sparring og en second opinion?

 

Værdiskabende sparring og en second opinion kan sagtens bidrage til vækst i din virksomhed, og kan være mere behageligt for både deltagerne og for ejerlederen, idet en sparrings partner netop ikke har magt og ansvar. Derfor et godt alternativ eller supplement til bestyrelsen.

De virksomheder, der ser nødvendigheden og aktivt anvender værdiskabende sparring formår, at udnytte de ressourcer vi hver især  besidder og denne second opinion har vi alle brug for, netop fordi vi sjældent ved alt og om alt.


Opfordringen til sparring er hermed givet videre til dig.

Strategisk ledelse

Strategisk transformation


Strategien er nedfældet og printet, men hvorfor virker den ikke?


Det er ofte ikke strategien, der fejler noget, men derimod måden vi eksekverer den på, der gør hele forskellen! Vi er alle gode til, at opstille visioner og planer for os sig selv eller virksomheden. Men det eneste, der kan realisere planerne og sikre succes, er måden planerne eksekveres på. Effektiv strategi implementering handler om ledelse og ændrer vi ikke adfærd får vi samme resultat i morgen som vi fik igår.


Er der transparens mellem strategi og adfærd eller udebliver resultaterne? 

Konkurrencekraft

Værdiskabning


Innovationskultur, inspirerende ledelse og relationer skaber resultater og bevarer konkurrencekraft.


Virksomhedernes ledelse skal blive bedre til at indarbejde hele værdikæden i det strategiske arbejde samt sikre transparens fra strategisk til operationelt niveau. Kompleksitet og hastighed tvinger os til at tænke ud af boksen og gøre op med den  traditionelle silo organisering. Dermed stilles mere skarpt på, at være agil og flytte os fra at være rigtig god til at være god til det rigtige.


Styrk konkurrencekraften ved at give processerne et strategisk fokus. Mangler du hjælp til konkurrencekraften?

 

Resultater

Forandring til forankring


Er du forandringsparat?


Ja, er svaret fra fleste, men udebliver resultaterne afsløres graden af forandringsparatheden ofte i implementeringen og forankringen. Alt for mange investeringer og resurser i kompetenceudvikling eller  forandringsprojekter går tabt og resultaterne udebliver fordi forankringen fejler. At  forstå og bistå  forandringsprocesser, både før, under og efter, er det vi støtter op om.


Ekstraordinær vægt og  fokus ligges på at sikre forankring og dermed høste ROI. Vi arbejder med dig og ikke for dig!

UDEBLIVER RESULTATERNE?


Er der en sammenhæng til adfærd - mellem fokus og indsatser? 


MOVE2ACTION har stærkt netværk af erfarne kompetente samarbejdspartnere og specialister. Ud fra opgavens størrelse, kompleksitet og omfang sammensættes et team, og vil derfor være i stand til, at gennemføre processen fra idé til implementering og forankring.

UDGANGSPUNKTET ER DIG!

Med udgangspunkt i netop din virkelighed tilbydes erfaren sparring, rådgivning og ydelser, der understøtter din virksomhed i at udnytte det fulde potentiale


Henning Krog